الهام شفیعی جاوید : ۱۱۲-۱۳۹۷

          کد عضویت : ۱۱۲- ۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک :  آبرنگ و اکرولیک

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

          کارشناس نقاشی دانشگاه آزاد تهران

          کارشناس ارشد رشته تصویرسازی دانشگاه هنرهای زیبا

          شرکت در کانتم پور ری آرت پادوآ – ایتالیا ۲۰۱۸

          شرکت در کانتم پور ری آرت جنوا – ایتالیا ۲۰۱۹

          شرکت در ۱۰ نمایشگاه داخلی

          مدرس رشته های هنرهای تجسمی

         شرکت در نمایشگاههای ایرانی در رشته های نقاشی و در ورکشاپهای

         موزه موسیقی و دریافت عنوان برتر نقاشی 

        و داشتن سابقه تدریس هنر

نام هنرمند: الهام شفیعی جاوید

نام اثر : صوفی

اندازه : ۷۰× ۱۰۰

تکنیک : میکس مدیا

سال خلق : ۱۳۹۷

مبلغ :  یک میلیون هفتصد هزار تومان

خرید اثر

 

نام هنرمند: الهام شفیعی جاوید

نام اثر : آفرینش

اندازه : ۷۰× ۱۰۰

تکنیک : میکس مدیا

سال خلق : ۱۳۹۶

مبلغ : یک میلیون هشتصد هزار تومان

خرید اثر