میکا گالری کیش

سخنان دکتر پورعلی معاون فرهنگی هنری سازمان منطقه ازاد کیش در مراسم افتتاحیه

توضیحات مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری تذهیب در مراسم افتتاحیه