ناهید هاشمی اصفهان : ۱۳۱-۱۳۹۷

کدعضویت: ۱۳۱-۹۷

خانم ناهید هاشمی اصفهان

مدرک تحصیلی؛کارشناس پرستاری

از زمان دانشجویی بامداد رنگی وپاستل شروع به نقاشی کردم

ازسال ۷۸ببعد رنگ وروغن باسبک رئال و مفهومی نقاشی را ادامه دادم

درنمایشگاههای گروهی؛درگالری دریابیگی شهرک غرب ، فرهنگسرای نیاوران،

موزه تماشاگه زمان ،گالری استاد ملکشاهی(که بیشترآثارم بفروش رفت)

گالری میرداماد

همچنین آثا رخود را به صورت سفارشی به کشورهای

کانادا وآمریکا وفرانسه بفروش رسانده ام

نام هنرمند: ناهید هاشمی
نام اثر: بافت روستایی سنتی ابیانه
اندتازه:۸۰×۸۰(deep)
تکنیک : رنگ وروغن
سال خلق اثر : ۱۳۹۳
مبلغ : ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

خرید اثر

نام هنرمند: ناهید هاشمی
نام اثر: روستای سنتی ابیانه
اندازه : ۸۰×۸۰(deep )
تکنیک : رنگ وروغن
سال خلق اثر : ۱۳۹۳
مبلغ : ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

خرید اثر

نام هنرمند : ناهید هاشمی
نام اثر : ساحل ومرغان دریایی
اندازه : ۷۰×۱۰۰(deep )
تکنیک : رنگ وروغن
سال خلق اثر : ۱۳۸۶
مبلغ : ۱/۵۰۰/۰۰۰تومان

خرید اثر

نام هنرمند : ناهید هاشمی
نام اثر : آبشار نیاگارا
اندازه : ۹۰×۱۳۰
تکنیک : رنگ وروغن
سال خلق اثر : ۱۳۸۸
مبلغ : ۲/۵۰۰/۰۰۰تومان

خرید اثر

نام هنرمند؛ناهید هاشمی
نام اثر؛بازار سنتی گیلان
اندازه؛۱۲۰×۸۰
تکنیک:رنگ وروغن وموادقسمت بافت کاهگلی اثر
سال خلق اثر؛۱۳۹۱
مبلغ:۲/۵۰۰/۰۰۰تومان

خرید اثر