نمایشگاه ها( Exhibitions )

EXHIBITION CONTEMPORARY ART PADOVA-ITALY NOV.2018

شرکت در کانتم پورری آرت پادوآو, بخش مسابقات /ایتالیا - پاییز۱۳۹۷

Exhibition at World Art Dubai April 2018

شرکت در آرت فر دبی و دیوار آثار شاخص نمایشگاه( دنیای هنر دبی) بهار ۲۰۱۸

Exhibition Contemporary Art PAdova-ITALY Nov.2017

شرکت در کانتم پورری آرت پادوآو, بخش مسابقات /ایتالیا - پاییز۲۰۱۷

Exhibition at Mika Gallery-kish-May.2019

نمایشگاه گروهی در میکا گالریجزیره کیش- اردیبهشت ۱۳۹۸

Exhibition Contemporary Art genova-ITALY Feb.2019

شرکت در کانتم پورری آرت جنوآ/ ایتالیا-بهمن ۱۳۹۷

Exhibition Art Fair Parma - Italy - Oct 2017

شرکت در آرت فر پارما بخش استعدادهای درخشان/ایتالیا - پاییز۲۰۱۷

Exhibition at Sapienza University-Italy-May.2017

نمایشگاه گروهی در سالن هنرهای معاصر دانشگاه ساپینزا/ایتالیا-۲۰۱۷

Exhibition at Harpacs- Ferentino -Italy -May.2017

نمایشگاه گروهی در گالری هارپاکس -فرنتینو/ایتالیا - بهار۲۰۱۷