عضویت (Membership)

فرم عضویت هنرمندان در موسسه فرهنگی هنری تذهیب لطفا فیلدهای زیر را تکمیل فرمایید.

  • CAPITAL LETTERS با حروف بزرگ از روی پاسپورت
  • لطفا شماره همراهی باشد که از طریق تلگرام یا واتساپ بتوان با شما ارتباط برقرار کرد
  • شامل: نمایشگاه های داخلی- نمایشگاه های خارجی- شرکت در جشنواره ها- کسب مقام در جشنواره ها-
  • *توجه داشته باشید عکس با گذرنامه مطابقتت داشته باشد.
  • لطفا تصاویر آثار مربوط به ۲ سال اخیر باشد
  • لطفا تصاویر آثار مربوط به ۲ سال اخیر باشد

لطفا برای ثبت نام در فراخوان ها کد عضویت را به خاطر داشته باشید.