شیدا معین فر: ۱۱۸-۱۳۹۷

کد عضویت:۱۱۸-۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک : اکرولیک

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

کارشناس گرافیک

فارغ تحصیل هنرستان در رشته خیاطی وطراحی لباس

کاردانی گرافیک وهنرهای تجسمی ازدانشگاه علم وفرهنگ

کارشناسی گریم وماسک

عضو انجمن جهانی آبرنگ در ایران

عضو موسسه توسعه هنرهای معاصر

عضو موسسه فرهنگی هنری تذهیب

عضو مدرسه آبرنگ ایران

دارای مدرک آرایش وپیرایش ازموسسه فنی وحرفه ای

گذراندن دوره های آموزشی طراحی ،نقاشی مدادرنگی ،رنگ روغن زغال ،مینیاتور ،آبرنگ،اکرولیک را درمحضر اساتیدی چون مشکین فام،تجویدی،مخبری ،فردوسی،اکبری، یوسفی

در رزومه کاری خود ۳نمایشگاه انفرادی،۳ نمایشگاه گروهی خارجی ،۱۰نمایشگاه گروهی داخلی وشرکت دربزرگترین ورک شاپ متری درهند درسال ۲۰۱۸که ثبت گینس شده است.

آثار او در مسابقات جهانی نقاشی که برنده شده وگواهینامه دریافت کرده است در کشورهای بنگلادش ۲۰۱۸،مالزی ۲۰۱۸،فابریانو ایتالیا ۲۰۱۸،چک۲۰۱۸،نپال۲۰۱۸

اوربینو ایتالیا ۲۰۱۹،فابریانو ایتالیا ۲۰۱۹ به نمایش درآمده است.

برای ارتباط با این هنرمند ازطریق سایت تذهیب

www.tazhib.com ویا واتس آپ ۹۸۹۳۹۱۵۴۵۴۱۱+  امکان پذیر می باشد

97-130-0001

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۱

نام هنرمند:شیدامعین فر
نام اثر:کوچه_آرزوها
اندازه:۳۸×۵۶
تکنیک:آبرنگ
سال خلق اثر:۱۳۹۶
مبلغ:۷۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-130-002

۹۷-۱۳۰-۰۰۲

نام هنرمند:شیدا معین فر
نام اثر:اسب_خیال
اندازه :۳۸×۵۶
تکنیک:آبرنگ
سال خلق اثر:۱۳۹۶
مبلغ:۱۰۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-130-0003

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۳

نام هنرمند:شیدامعین فر
نام اثر:استاد، کیهان کلهر،نوازنده،استادکمانچه، کمانچه
اندازه:۳۸×۵۶
تکنیک:آبرنگ

سال خلق اثر:۱۳۹۶
مبلغ:۷۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-130-0004

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۴

نام هنرمند:شیدامعین فر
نام اثر:رنگ عشق
اندازه:۱۰۰×۷۰
تکنیک:اکرولیک
سال خلق اثر:۱۳۹۶
مبلغ:۷۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

 

97-130-0005

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۵

نام هنرمند:شیدامعین فر

نام اثر:کوچه آرزوها

تکنیک:آبرنگ

اندازه:۳۸×۵۶

سال:۱۳۹۷

قیمت:۱میلیون تومان

خرید اثر

97-130-0006

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۶

نام هنرمند:شیدامعین فر

نام اثر:گل صحرایی

تکنیک:آبرنگ

اندازه:۳۸×۵۶

سال:۱۳۹۷

قیمت:۲میلیون تومان

خرید اثر

97-130-0007

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۷

نام هنرمند:شیدامعین فر

نام اثر:کوچ بنفشه ها

تکنیک:آبرنگ

اندازه:۳۸×۵۶

سال:۱۳۹۷

قیمت:۱میلیون تومان

خرید اثر

97-130-0008

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۸

نام هنرمند:شیدامعین فر

نام اثر:گلدان

تکنیک:آبرنگ

اندازه:۳۸×۵۶

سال:۱۳۹۷

قیمت:۱میلیون تومان

خرید اثر

97-130-0009

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۹

نام هنرمند:شیدامعین فر

نام اثر: اثرانار

تکنیک :آبرنگ

اندازه: ۳۸×۵۶

سال۱۳۹۷

قیمت۱میلیون تومان

خرید اثر

97-130-00010

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۱۰

نام هنرمند:شیدامعین فر
نام اثر:سازصبا
اندازه:۳۸×۵۶
تکنیک:آبرنگ
سال خلق اثر:۱۳۹۶
مبلغ:۷۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-130-00011

۹۷-۱۳۰-۰۰۰۱۱

نام هنرمند:شیدامعین فر

نام اثر:باغ صورتی

تکنیک:آبرنگ

اندازه:۳۸×۵۶

سال:۱۳۹۷

قیمت:۱میلیون تومان

خرید اثر