نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا- ۲۰۱۹ (آبان ماه ۱۳۹۸)

نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا- ۲۰۱۹

(آبان ماه ۱۳۹۸)

 

 نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا -ایتالیا

از  ۲۳تا ۲۸  آبان ماه ۱۳۹۸

 

 اولین حراج هنری در آرت فر بین المللی پادوا از ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸آغازمی شودچهاراثر نقاشی از هنرمندان عضوتذهیب به این حراج راه یافته اند

۱-استاد مهران یوسفی (مدیر آموزشگاه نقاشی ققنوس) ۲ – دکتر حنانه نیک سیرت ۳- خانم الهام شفیعی ۴- خانم ژیلا عبادی

                         

 

   استاد مهران یوسفی          خانم الهام شفیعی         دکتر حنانه نیک سیرت           خانم ژیلا عبا دی

 

چهار اثری که به بخش حراج همزمان در این نمایشگاه راه یافت اند

 

 

 

 

نمایی از شهر زیبا وتاریخی پادوا

 

ثبت نام این نمایشگاه به پایان رسیده

وظرفیت تکمیل شده