عضویت / الهام ساعی اصفهانی – آثارنقاشی

 

 

 

الهام ساعی اصفهانی – ELHAM SAEE ESFAHANI

کد عضویت : ۲۴۳

مدرک تحصیلی : فارغ التحصیل هنرهای زیبای اصفهان
کاردانی نگارگری
و دانشجوی کارشناسی نقاشی

سوابق هنری
– شرکت در نمایشگاه گروهی در گالری بامداد تهران سال و از جمله استاد اتشزاد ،در سال ۱۳۷۴
– شرکت خانوادگی در گالری سام تهران سال ۱۳۷۸
– شاگردی در محضر استاد آقا رخ و استاد احمد مطیع در اصفهان

شرکت در نمایشگاه های گروهی شاگردان این اساتید
– همکاری با گالری ساعی در اصفهان و خلق آثار تذهیب و گل و مرغ در کنار آثار خطاطان اصفهانی از جمله :

استاد راهپیما مدیر سابق موزه خط اصفهان و استاد نطنزی یکی از اساتید برجسته خوشنویسی اصفهان
– شرکت در آرت فر بین المللی جنوا ٢٠٢٠ – ایتالیا

 

 

نام هنرمند : الهام ساعی اصفهانی
نام اثر : هو
اندازه اثر : ٧٠ × ٩٠
تکنیک اثر : آبرنگ و گواش و مرکب و قلم فلزی
سال خلق اثر : ١٣٩٨
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر :

 

نام هنرمند : الهام ساعی اصفهانی
نام اثر : کسی کان ماه از چشمش نهانست
چنین کس را سماع و دف چه باید
اندازه اثر : ۵٠ × ٧٠
تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم
سال خلق اثر : ١٣٩٨
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر :

 

نام هنرمند : الهام ساعی اصفهانی
نام اثر : الله
اندازه اثر : ٧٢ × ٧٣
تکنیک اثر : گواش و آبرنگ و مرکب و قلم فلزی
سال خلق اثر : ١٣٩٢
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر :