عضویت / حنانه نیک سیرت – آثار

 

حنانه نیک سیرت – HANNANEH NIKSIRAT

 کد عضویت : ۱۱۵

متولد ١٣۵۵
تحصیلات : پزشک عمومی
سوابق هنری :
سال ١٣٨٧ نقاشی را نزد اساتید مختلف از جمله استاد رمضانی،استاد امیر جلالی استاد اکبری واستاد یوسفی در تکنیکهای مختلف به صورت حرفه ای ادامه
داده ام
شرکت در نمایشگاههای گروهی متعدد در ایران وکشورهای مختلف
ازجمله :
‎گالری بندر گاه هنر موزه زمان ١٣٩٢
‎گالری بندر گاه هنر موزه زمان ١٣٩٣
‎گالری اریک١٣٩۴
‎حراجی هتل هما
زنجیره امید١٣٩۴
‎گالری فرهنگسرای اشراق ١٣٩۵
‎گالری شهر آوا
موزه موسیقی١٣٩۵
‎گالری امین١٣٩۵
‎گالری کبیری ١٣٩۵
‎گالری شهر آوا
موزه موسیقی١٣٩۵
‎گالری شهر آوا
موزه موسیقی١٣٩۶
‎نمایشگاه دفاع مقدس
در مگامال١٣٩۶
وانتخاب نقاشی من به عنوان اثر برگزیده نمایشگاه
‎گالری شهرآوا
موزه موسیقی ١٣٩۶
‎گالری نجما١٣٩۷
نمایشگاه وحراجی هتل اوین
۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی
در گالری میکا کیش۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی اکو
در سالن نمایشگاهی دیپلماتیک موسسه فرهنگی اکو ۱۳۹۸
حضور درنمایشگاههای خارجی:
‎شرکت در نمایشگاه دانشگاه ساپینزا – رم موزه هنرهای معاصر دانشگاه – ١٣٩۵
‎شرکت در نمایشگاه گالری هارپکس فرنتیتو-ایتالیا ١٣٩۵
شرکت در نمایشگاه یورو اکسپو ایتالیا ۱۳۹۶
و برنده جایزه یورو گلد
‎شرکت در ارت فر بین‌المللی پارما -ایتالیا ١٣٩۶
‎شرکت در ارت فر بین المللی پادوا- ایتالیا ١٣٩۶
‎شرکت در نمایشگاه هنر ومعماری ایران در لندن١٣٩۶
‎نمایشگاه گروهی در ترکیه١٣٩۶
‎نمایشگاه گروهی در ارمنستان ١٣٩٧
‎شرکت در ارت فر بین‌المللی دوبی١٣٩٧
‎شرکت در ارت فربین المللی پادوا ایتالیا ١٣٩٧
‎شرکت در ارت فر بین‌المللی جنوا -ایتالیا١٣۹۷
شرکت در ارت فر بین المللی پارما-ایتالیا ۱۳۹۸
شرکت در ارت فر بین المللی پادوا – ایتالیا ۱۳۹۸
شرکت در ارت فر بین المللی جنوا – ایتالیا ۱۳۹۸

 

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : نور
اندازه اثر : ۷۰ × ۱۰۰
تکنیک اثر : رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت :پنج میلیون تومان

خرید اثر : 

 

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : رز
اندازه اثر : ۷۰ × ۱۰۰
تکنیک اثر : ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت :شش  میلیون تومان

خرید اثر 

 

 

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : ابیانه
اندازه اثر : ۷۰ × ۱۰۰
تکنیک اثر : رنگ روغن روی‌ بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۶
قیمت : پنج میلیون تومان

خرید اثر:

 

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : رقص رنگها
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت : پنج میلیون تومان

خرید اثر : 

 

 

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : سماع
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
قیمت : چهار میلیون تومان

خرید اثر: