عضویت / زینت پارسا – آثارنقاشی

 

زینت پارسا – ZEINAT PARSA

کد عضویت : ۱۱۴

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد نقاشی
مدرس دانشگاه
گرافیست صدا و سیما
شرح سوابق هنری:حضور در ۶۱ نمایشگاه داخلی و خارجی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۸
که عبارتند :
۳ نمایشگاه انفرادی
۴۸ نمایشگاه داخلی
۱۸ نمایشگاه خارجی

 

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : سماع
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : اکریلیک
سال خلق اثر : ۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون ‌ تومان

خرید اثر : 

 

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : سماع
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : اکرولیک
سال خلق اثر : ۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون ‌ تومان

خرید اثر : 

 

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : طبیعت
اندازه اثر : ۶۰×۸۰
تکنیک اثر : رنگ و روغن
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
قیمت اثر :پنج میلیون ‌ تومان

خرید اثر : 

 

 

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : طبیعت بی جان
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : رنگ و روغن
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
قیمت اثر : پنج میلیون ‌ تومان

خرید اثر : 

 

 

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : طبیعت
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : رنگ و روغن
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
قیمت اثر : پنج میلیون ‌ تومان

خرید اثر :