عضویت – آزاده کریمی درچه عابدی AZADEHKARIMIDORCHEHABEDI

 

آزاده کریمی درچه عابدی

AZADEHKARIMIDORCHEHABEDI

کد عضویت : ۳۲۶

مدرک تحصیلی : کاردانی

سوابق هنری:

سال ۹۷ادامه کار مینیاتور را انجام میدادم و مربی کار خلاق در دبستان بودم.آبرنگ را از همین سال شروع کردم.
سال ۹۸ آبرنگ را ادامه دادم و در نمایشگاه هایی مانند ارمنستان لندن و تهران شرکت کردم و نیز عضو گروه تذهیب و در نمایشگاه پارماشرکت کردم .
سال ۹۹ کار آبرنگ را ادامه دادم و اکرولیک هم امسال کار میکنم .