عضویت – الهام باد پا Elham Baadpa

 

الهام باد پا

Elham Baadpa

کد عضویت :۶۶۴

تحصیلات : کارشناس ارشد(فوق لیسانس)

گرایش : حسابداری

سوابق هنری:

برگزاری نمایشگاه در میراث فرهنگی
نقاشی از هنرهای نگارگری روی تابلو، کیف و چرم