عضویت – الهام خطیبی – Elham khatibi

الهام خطیبی – Elham khatibi

کد عضویت : ۸۰

تحصیلات : کارشناس( لیسانس) – مهندسی مواد سرامیک

سوابق هنری :

عضو انجمن خوشنویسان ایران با مدرک ممتاز انجمن.
شرکت در نمایشگاههای انجمن خوشنویسان در تهران سالهای ۹۶ و ۹۷.
شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر با عنوان رویاها و واقعیتها در ترکیه شهریور ۹۷.
شرکت در نمایشگاه گروهی پرسه در هنر واقع در گالری هنری برج میلاد تهران آذر ۹۷