عضویت : سید احمد حسینی خرمی SEYED AHMAD HOSEINI KHORRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نام خانوادگی

سید احمد حسینی خرمی

Name-Family

SEYED AHMAD HOSEINI KHORRAMI

کد عضویت : ۶۵۹

تحصیلات :

  • کارشناس ارشد(فوق لیسانس) گرایش هنر

سوابق هنری :

مشاور هنری موزه حیاط وحش طبیعی دارآباد
خلق آثار هنری
آموزش هنرجویان