عضویت – فاطمه آریایی نیک Fatemeh Aryaienik

فاطمه آریایی نیک

Fatemeh Aryaienik

کد عضویت : ۶۲۴

تحصیلات : کارشناس( لیسانس)

سوابق هنری:

۸نمایشگاه انفرادی و ۱۲ نمایشگاه جمعی،عضو هنرهای تجسمی، مدرک خوش انجمن خوشنویسان،شرکت در جشنواره زن در موزه فلسطین،فعالیت در زمینه نقاشی و نقاشیخط و برگزاری نمایشگاه ها در زمینه نقاشی و نقاشیخط،شاگرد استاد حسین کاشیان هستم