عضویت – فاطمه بیات FATEMEH (NEGIN) BAYAT

 

فاطمه بیات

FATEMEH (NEGIN) BAYAT

عضویت در انجمن نقاشان ایران
عضویت در موسسه هنرهای تجسمی معاصر
شرکت در کارگاه‌های آموزشی هنر درمانی با افراد نیاز های ویژه و أخذ مدرک هنر درمانی و اشتغال در مرکز هنر درمانی
شرکت در نمایشگاه های حضوری و آنلاین انفرادی و گروهی بین المللی و داخلی