عضویت لیلا نوبهاری

لیلا نوبهاری

leila Nobahari

کد عضویت : ۷۲۱

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد

خلاصه فعالیتهای هنری سه سال اخیر

تدریس نقاشی در دانشکده هنر
تدریس خصوصی نقاشی برای چهار هنر جو
انجام تعدای سفارش نقاشی