عضویت : مائورو توگناچی

مائورو توگناچی

Mauro Tognacci

کد عضویت:

تحصیلات : استاد طراح و مدیر گالری هنر

او در سال ۱۹۴۹ میلادی در پادوآ به دنیا آمد، از مؤسسه هنری فارغ التحصیل شد، سال‌ها به تدریس رشته‌های هنری پرداخت و از دوران کودکی خود را وقف نقاشی کرد.

استاد مدرسه هنرهای زیبا در پادوآ و پلوئر سور رنس،

او در نمایشگاه های مختلف نین المللی از جمله در  مقدونیه و پرتغال شرکت کرده است و جوایز متعددی را در مسابقات هنری کسب کرده