عضویت – محمدرضا اسمعیل فرد MOHAMMADREZA ESMAEILFARD

 

محمدرضا اسمعیل فرد

MOHAMMADREZA ESMAEILFARD

کد عضویت : ۶۰۹

تحصیلات :

دکتری- حسابداری

سوابق هنری:

نقاشی را از دوران کودکی به صورت خود آموز فراگرفتم. از همان آغاز به دلیل شور و اشتیاق فراوانم به این هنر علاوه بر تمرینات بی وقفه در زمینه طراحی و نقاشی به مطالعه آزاد و پژوهش پیرامون هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی پرداختم .
از سال ۱۳۹۱ خط و سپس نقاشیخط را در محضر استاد حسین کاشیان فرا گرفتم و تا به امروز از محضر ایشان بهره می برم .
نمایشگاه های برگزار شده :
نمایشگاه گروهی نقاشیخط نقش خط خیال – نگارخانه معرفت – خردادماه ۱۳۹۶
نمایشگاه گروهی کادوآرت – گالری سرزمین هنر – نوروز ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی نقاشیخط کاشی هفتم – گالری سرزمین هنر – آبان ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی نقاشیخط ارغوان – گالری فرهنگسرای گلستان – تیر ۱۴۰۱