عضویت / محمد رامبد فرهودی مقدم

محمد رامبد فرهودی مقدم – MOHAMMAD RAMBOD FARHOODI MOGHADAM

کد عضویت : ۲۶۵

تحصیلات : کارشناس ارشد روابط بین الملل

شروع یادگیری حرفه ای و فعالیت های هنری از ۱۳۸۵ زیر نظر اساتید هادی ضیاالدینی، فردین صادق ایوبی در حوزه نقاشی و طراحی
نمایشگاه های گروهی:
نمایشگاه نقاشی، گالری پردیس ملت، تهران ۱۳۸۹، نمایشگاه نقاشی، حوزه هنری سنندج۱۳۹۰ نمایشگاه طراحی، گالری وچان سلیمانیه عراق۱۳۹۶، نمایشگاه هنر تجسمی اداره ارشاد اسلامی سنندج۱۳۹۷ ، نمایشگاه طراحی، گالری رضوان،اربیل عراق۱۳۹۸،
شرکت در همایش فلسفه بدن در هنر معاصر، دکتر مهدی انصاری، دانشگاه علم وفرهنگ، تهران، ایران.۱۳۹۷
شرکت در همایش “درباره استیتمنت”، اقای زروان روحبخشان، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.۱۳۹۷