عضویت -مرضیه علیئی MARZIEH ALIEE

 

نام :مرضیه

نام خانوادگی :علیئی

Name:MARZIEH

Family Name: ALIEE

شرکت در کلاس های نقاشی و آموزش به افراد دارای معلولیت
عرضه و فروش صنایع دستی در قالب نقاشی بر روی ساک های پارچه ای در راستای کمک به محیط زیست و نه به پلاستیک