عضویت / معصومه محمدی – Masumeh Mohammadi

معصومه محمدی – Masumeh Mohammadi

کد عضویت :  ۳۲۷

تحصیلات :

سوابق هنری :

دارای مدرک کاردانی نگارگری از دانشگاه صنایع دستی تهران واحد ولنجک با معدل ۱۹
دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه زنجان با نعدل ۱۹/۳۰
مربی پیش دبستانی و مربی هنر مهد کودک پیوند کرج
مربی طراحی ونقاشی در اموزشگاه کلک هنر کرج
برپایی نمایشگاه انفرادی در گالری اخوت کرج
شرکت در جشنواره گریم سینمایی هفت هنر کرج
مقام اول استان در زمینه مدادرنگی در نهمین جشنواره هنرهای تجسمی
معلم هنر به مدت یکسال در مدرسه غیر انتفاعی ادیبان زنجان
موسس اموزشگاه هنری

نمونه آثار :