عضویت : نیکولای گریگورسکو

نیکولای گریگورسکو

 Nicolae Grigorescu

نیکولای گریگورسکو یکی از بنیانگذاران نقاشی مدرن رومانیایی بود. یک ایستگاه مترو به نام گریگورسکو در بخارست وجود دارد. این نام در سال ۱۹۹۰ نامگذاری شد و قبل از آن به نام ژنرال ارتش کمونیست لئونتین سالاجان نامگذاری شد. بر روی اسکناس ۱۰ لی، پول رومانیایی گریگورسکو نشان داده شده است. ویکی‌پدیا (فارسی)
دیدن شرح اصلی
تاریخ تولد: ۱۵ مهٔ ۱۸۳۸، 
فوت: ۲۱ ژوئیهٔ ۱۹۰۷، 
تابلوی ارابه و گاونر