عضویت – پریسا سماواطیان Parisa Samavatian

پریسا سماواطیان

Parisa Samavatian

کد عضویت : ۶۱۴

تحصیلات : دیپلم هنرستان

سوابق هنری: علاقه مندی به نفاشی و هنرهای تجسمی