فراخوان شرکت در نمایشگاه خلق آثاری مدرن با الهام از شاهنامه فردوسی

فراخوان شرکت در نمایشگاه خلق آثاری مدرن هنری با الهام از شاهنامه فردوسی

 شرکت در نمایشگاه های گروه هنرمندان تذهیب 1403

2024-2025

(مخصوص اعضاء)

 

 

 

 

توجه :

هنرمندان عضو گروه تذهیب (عضویت 1403)

هنرمندان عضو گروه تذهیب (عضویت ۱۴۰۳)
در صورت تمایل برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی با توجه به شرایط زیر می توانند در نمایشگاه ها شرکت نمایند
۱- هر هنرمند چهار اثر برای شرکت در نمایشگاه ها در سال ۱۴۰۳ تهیه نماید .

الف : (2 اثر اندازه 50 در 70 روی بوم ساده معمولی نقاشی بصورت عمودی کشیده شود)

ب :  (2 اثرحداقل 100 در 70 و حداکثر 150 در 100 روی بوم دیپ که اثر باید افقی کشیده شود)

۲- هر هنرمند تا پایان تیر ماه تصویر یک اثر خود با موضوع تعیین شده ( با الهام از شاهنامه فردوسی در حوزه تمدنی نوروز و فارسی زبانان که شامل نو آوری و خلاقیت های ذهنی هنرمند باشد ) به اندازه ۵۰ در ۷۰ ( عمودی) تهیه و اماده ارسال نمایند.
۳ – هر هنرمند تا پایان شهریور ماه ۳ اثر دیگر را با موضوع تعیین شده فوق یک تابلو در اندازه 50 در 70 عمودی و دو تابلو در اندازه
حداقل 100 در 70 و حداکثر 150 در 100 بصورت  افقی ) تهیه و آماده ارسال نمایند

۴ – برای مشخص نمودن و تعیین تعداد هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه های سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت شرکت در نمایشگاه ها تا پایان این ماه ( خرداد ماه ) به حساب موسسه تذهیب ( به شماره کارت (6362147010003059 ) بنام موسسه فرهنگی هنری تذهیب ) واریز فرمایید.

توجه:

نمونه بوم ساده معمولی  50 در 70 که از پشت پارچه منگنه شده باشد و چهار چوب سالم باشد 

اثر باید به صورت عمودی کشیده شود

 

 

نمونه بوم دیپ (حداقل 100 در 70 و حداکثر 150 در 100) دیپ که از پشت پارچه منگنه شده باشد و چهار چوب سالم باشد

اثر باید به صورت افقی کشیده شده باشد

 

 

بوم ها همگی از پشت منکنه