نمایشگاه گروه هنرمندان تذهیب در میکا گالری جزیره کیش (اردیبهشت ۱۳۹۸)

نمایشگاه گروه هنرمندان تذهیب در میکا گالری جزیره کیش

(اردیبهشت ۱۳۹۸)

 

 

 

 

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه باحضور دکتر پورعلی معاون فرهنگی دکتر اقبالی از وزارت امور خارجه برگزار شد

 

سخنان دکتر پورعلی معاون فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم افتتاحیه

 

 

توضیحات مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری تذهیب در مراسم افتتاحیه

 

 

 

بازدید هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب از مجسمه مادر و فرزند

 

بازدید گروه تذهیب از موزه خلیج فارس