نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا – ۲۰۱۸ (آبانماه ۱۳۹۷)

نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا – ۲۰۱۸ (آبانماه ۱۳۹۷)

Padua International Art Fair Exhibition – 2018

 

 

 

ورودی کانتم پورری آرت پادوآ

Entrance to Pantry Art Padua

 

بازدید کنندگان ازپاویون و آثار هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب

Visitors to the pavilion and the works of artists

of the 

Taz’hib Institute for Culture and Art