نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا – ۲۰۱۸ (آبانماه ۱۳۹۷)

نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا – ۲۰۱۸ (آبانماه ۱۳۹۷)

 

 

 

ورودی کانتم پورری آرت پادوآ

 

بازدید کنندگان ازپاویون و آثار هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب