عضویت / نینوش پاشازاده – آثارنقاشی

 

 

نینوش پاشازاده –  NEINOUSH PAASHAZADEH
کد عضویت : ۹۹

تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی.
فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه سوره
عضو انجمن نقاشان ایران
شرکت در چهار نمایشگاه داخلی
شرکت در آرت فر بین المللی پارما – ایتالیا – ۲۰۱۷
شرکت در آرت فر بین المللی پادوا – ایتالیا – ۲۰۱۷
شرکت نمایشگاه امارات ، دبی ۲۰۱۸
شرکت در آرت فر بین المللی پادوا – ایتالیا – ۲۰۱۸
شرکت در آرت فر بین المللی جنوا – ایتالیا – ۲۰۱۹

 

 

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : قیچک
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : اکرولیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر : 

 

 

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : گل نخود شیرین
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : اکرولیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر :پنج میلیون  تومان

خرید اثر : 

 

 

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : گل اورلایا
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : اکرولیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر : 

 

 

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : گل لیلیوم
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : اکرولیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر : 

 

 

 

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : گل ادریسی
اندازه اثر : ۷۰ × ۵۰
تکنیک اثر : اکرولیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر :