عضویت/کانیاو ایران زاده – آثارنقاشی

 

 

کانیاو‌ ایران زاده –  KANIAV IRANZADEH

کد عضویت : ۲۲۵

لیسانس نقاشی ، دانشگاه ازاد مرکز هنر و معماری
شروع کار از سال ۱۳۷۵
اساتید: بابک اطمینانی، فرامرزی، مسلمیان ،ارجمند نیا و…
سبک انتزاعی ، ابستره،پرتره
فعال در موسسه ی تذهیب
و موسسه ی سکو
دو نمایشگاه انفرادی،گالری ازاد و گالری نگر، گالری گلستان

شرکت در نمایشگاه های گروهی :

گالری استاد فرشچیان، موزه ی هنر های فلسطین،

گالری احسان، فرهنگسرای ملل ،گالری ایریک،

همایش لک لک ها مربوط به انجمن ام اس، پردیس ملت
شرکت در آرت فر بین المللی پادووا و جنووا ایتالیا

کسب مقام نخست در آرت بین المللی  فر پادوا
شرکت درآرت فر مسکو
کافه گالری:هیت و بلینی

 

 

نام هنرمند : کانیاو ایران زاده
نام اثر : پرتره (سلف پرتره)
اندازه اثر : ۶۰ × ۶۰
تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۶
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر : 

 

نام هنرمند : کانیاو ایران زاده
نام اثر :سلف پرتره
اندازه اثر : ۵۰ × ۷۰
تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون  تومان

خرید اثر :

 

نام هنرمند : کانیاو ایران زاده
نام اثر : بهار
اندازه اثر : ۵۰ × ۶۰
تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۶
قیمت اثر : چهار میلیون  تومان

خرید اثر: 

 

 

نام هنرمند : کانیاو ایران زاده
نام اثر : پرتره (سلف پرتره)
اندازه اثر : ۵۰ × ۷۰
تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر :پنج میلیون  تومان

خرید اثر :

 

 

نام هنرمند : کانیاو ایران زاده
نام اثر : پروین
اندازه اثر : ۵۰ × ۷۰
تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر :پنج میلیون  تومان

خرید اثر :