یزد ۰۲ : زینت پارسا Zeinat Parsa

زینت پارسا

Zeinat Parsa

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد نقاشی
مدرس دانشگاه
گرافیست صدا و سیما
شرح سوابق هنری:حضور در ۶۱ نمایشگاه داخلی و خارجی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۸
که عبارتند :
۳ نمایشگاه انفرادی
۴۸ نمایشگاه داخلی
۱۸ نمایشگاه خارجی

 

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : بادگیر
اندازه اثر:۵۰×۷۰
تکنیک اثر :اکریلیک
سال خلق اثر :۱۳۹۹
قیمت: هفت میلیون تومان

Artist Name : Zeinat Parsa
The name of the painting : Badger
Style : Figurative Abstraction
Materials : Acrylic
Size : 50×۷۰

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : بادگیر
اندازه اثر:۵۰×۷۰
تکنیک اثر :اکریلیک
سال خلق اثر :۱۳۹۹
قیمت: هفت میلیون تومان

Artist Name : Zeinat Parsa
The name of the painting : Badger
Style : Figurative Abstraction
Materials : Acrylic
Size : 50×۷۰

 

 

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : مجموعه بادگیرها یزد
اندازه اثر : ۵۰ در ۷۰
تکنیک اثر : اکرولیک
سال خلق اثر : ۲۰۱۹
قیمت اثر : پانزده میلیون تومان

Artist Name : ZEINAT PARSA
The name of the Painting : badgir yazd
Style : realism
Materials : Acrylic
Size: 50×۷۰