یزد ۱۶ : نینوش پاشازاده NEINOUSH PAASHAZADH

نینوش پاشازاده

NEINOUSH PAASHAZADH

تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی – فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه سوره

عضو انجمن نقاشان ایران
و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
و شرکت در آرت فر های بین المللی ایتالیا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰

نام هنرمند: نینوش پاشازاده
نام اثر: بادگیر یزد
ابعاد اثر: ۵٠/٧٠
سال خلق اثر: ١٣٩٩
تکنیک اثر: اکریلیک 
قیمت اثر: پانزده میلیون تومان

Artist Name : NEINOUSH PAASHAZADH
The name of the Painting : Yazd wind Towers
Style : Symbolist
Materials : Acrylic
Size:50×70