یزد ۲۰ : لعبت صدری LOBAT SADRI

لعبت صدری
LOBAT SADRI
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
سوابق هنری :

۲۰ سال سابقه نقاشی در سبک های مختلف

شرکت در نمایشگاههای انفرادی و گروهی متعدد در ایران

آرت فرهای بین المللی ایتالیا – پارما – پادوا و جنوا در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

 

نام هنرمند: لعبت صدری
نام اثر : کویر
اندازه : ۵۰×۷۰
تکنیک اثر : فتو مدیا و اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
سال خلق : ۱۳۹۹
قیمت اثر : پنج میلیون تومان

Lobat sadri
Kavir
Photo media- oil & Acrylic paints
Size : 50×۷۰