یزد ۲۴ : شیوا قنبری SHIVA GHANBARI

شیوا قنبری
SHIVA GHANBARI

مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی نقاشی
شرکت در نمایشگاه های گروهی داخلی و خارجی
شرکت در آرت فر بین المللی پارما ایتالیا ۲۰۱۹ – ۱۳۹۸

 

نام هنرمند : شیوا قنبری
نام اثر : بدون عنوان
اندازه اثر : ۵۰×۷۰
تکنیک اثر : ترکیب مواد
سال خلق اثر : ۱۳۹۹
قیمت اثر: سه میلیون تومان

SHIVA GHANBARI
the name of the painting :Gate
Materials:composition
Size: 50×۷۰