فرنتینو ۰۱ – شبنم طباطبایی – Shabnam Tabatabaei

 

شبنم طباطبایی – Shabnam Tabatabaei

کد عضویت :۶۲۱

تحصیلات : کارشناس( لیسانس) –

سوابق هنری :

درسال۲۰۱۶ در ورکشاپها ونمایشگاههای شهرآواشرکت داشتم

هم چنین در نمایشگاه دانشگاه ساپینزا در شهر رم یکی ازشرکت کنندگان بودم

 

نام هنرمند : شبنم طباطبایی
نام اثر: باغ دولت آباد یزد
اندازه اثر: ۵٠*٧٠
تکنیک اثر: اکریلیک  روی بوم
سال خلق اثر:۱۴۰۱
قیمت اثر:

Artist name:Shabnam Tabatabaei
The name of the painting:Daulat Abad Garden, Yazd
Style : surrealism
Materials : acrylics
Size: 50*70

Created in :2022