حضور هنرمندان عضو موسسه فرهنگی هنری تذهیب در نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ژاپنی تیر ماه ۹۷

حضور هنرمندان عضو موسسه فرهنگی هنری تذهیب در نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ژاپنی تیر ماه ۹۷

حضور هنرمندان عضو موسسه فرهنگی هنری تذهیب در نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ژاپنی تیر ماه ۹۷

حضور هنرمندان عضو موسسه فرهنگی هنری تذهیب در نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ژاپنی تیر ماه ۹۷

دراین نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ژاپنی شامل : نقاشی، صنایع دستی، چاپ پارچه، سوزن دوزی٬ حصیر بافی، سفال و سرامیک، ظروف چوبی وهنر کاغذ سازی و…که در سالن بخش فرهنگی سفارت ژاپن در ایران به نمایش گذاشته شده است.

         

آثار به نمایش درآمده متعلق به شهر توهوکو می باشد که در مارچ ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۹۱) دچارسونامی زلزله شده بود

    

و از آن سال به بعد این آثار فاخر صنایع دستی این شهر در جای جای دنیا از جمله در ایران برای آشنایی هنرمندان ایرانی به نمایش درآمده است.