حضور هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب در افتتاحیه و ورکشاپ خوشنویسی ژاپنی در سفارت ژاپن ۲۰۱۸ – آبان ماه ۱۳۹۷

حضور هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب در افتتاحیه و ورکشاپ خوشنویسی ژاپنی در سفارت ژاپن ۲۰۱۸ – آبان ماه ۱۳۹۷

حضور هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب در افتتاحیه و ورکشاپ خوشنویسی ژاپنی در سفارت ژاپن ۲۰۱۸

آبان ماه ۱۳۹۷

 

تعدادی از هنرمندان عضو موسسه فرهنگی هنری تذهیب باتفاق مدیر عامل ‌و مدیر امور اجرایی در ورکشاپ خوشنویسی و نمایشگاه خط چند تن از هنرمندان ژاپنی به دعوت سفیر ژاپن که درمحل سالن آمفی تئاتر سفارت ژاپن برگزار شد حضور یافتند

 

 

دراین مراسم خانم دکتر‌هوریه در مورد تاریخچه خط مطالبی ایراد نمودند

 

 

وسپس در حضور میهمانان وهنرمندان حاضر درسالن یک اثر خوشنویسی را اجرا نمودند

 

    

    

جناب سفیر محترم ژاپن طی سخنانی از علاقه همکاری بیشتر فعالیت های فرهنگی وهنری بین دودولت جمهوری اسلامی ایران وژاپن را در سال ۲۰۱۸ و۲۰۱۹ مطالبی عنوان نمودند

واز خانم هوریه‌ به خاطر برگزاری این ورکشاپ تشکر کردند

تعدای از هنرمندان ارزنده کشور نیز در این مراسم حضور داشتند

  

تعدای دیگر از هنرمندان خوشنویس ژاپنی در این ورکشاپ آثار خود را با اجرا به نمایش دراوردند

    

در پایان طریقه پوشیدن یک لباس کیمونو برای میهمانان به نمایش در آمد

در این مراسم هنرمندان عضو موسسه فرهنگی هنری تذهیب با سفیر محترم ژاپن وهمسر ایشان عکس یادگاری گرفتند