آثار هنرمندان گروه تذهیب در سالن دیپلماتیک موسسه اکو مرداد ماه ۱۳۹۸

آثار هنرمندان گروه تذهیب در سالن دیپلماتیک موسسه اکو مرداد ماه ۱۳۹۸

آثار هنرمندان گروه تذهیب در سالن دیپلماتیک موسسه اکو

 

 

 

 

خبر کزاری تسنیم

لینک مرجع

 

 

خبر گزاری ایکنا

khabarfarsi.com/u74189433

 

 

 

شعرزیبایی که استاد شهرام ناظری در مراسم افتتاحیه آثار نقاشی هنرمندان عضو تذهیب با موضوع سماع