نمایشگاه بادگیرهای باغ موزه دولت آباد یزد فرهنگسرای نیاوران یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۱

نمایشگاه بادگیرهای باغ موزه دولت آباد یزد فرهنگسرای نیاوران یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۱

نمایشگاه بادگیرهای باغ موزه دولت آباد یزد

یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۱

بعلت شیوع کرونا و قرار گرفتن شهر یزد در فهرست شهر های قرمز پس از گذشت دوسال آثار هنری تعدادی ازهنرمندان عضو تذهیب را در فرهنگسرای نیاوران

به نمایش  گذاشته شد

 

حضور استاد تامسن

در مراسم اافتتاحیه نمایشگاه یزد و باد گیرهایش

 

 

حضور استاد تعریف

در مراسم اافتتاحیه نمایشگاه یزد و باد گیرهایش

 

 

 

حضور جناب آقای دکتر اقبالی کارشناس ارشد وزارت امور خارجه وسفیر قبلی ایران در چند کشور اروپایی

 

 

حضور جناب آقای دکتر کاراندیش از حامیان موسسه تذهیب در نمایشگاه بادگیر های یزد

 

 

 

تصاویری از حضور هنرمندان در نمایشگاه یزد

 

نمایشگاه باغ موزه دولت آباد یزد (تیرماه ۱۳۹۹)