عضویت / ملیکا اسماعیلی – MELIKA ESMAEILI

ملیکا اسماعیلی

MELIKA ESMAEILI

دیپلم

معماری

تقریبا سه سال و نیمی هست که در آموزشگاه ققنوس بوده ام و در نمایشگاه های داخلی شرکت کرده ام

 Artist Name :MELIKA ESMAEILI

The name of the Painting : Sama Dance

Style : Iranian Abestractsion

Materials :  Water color

Size:50×70