عضویت / مولود لوایی – MOLOOD LAVAEI

 Artist Name :MOLOOD LAVAEI

The name of the Painting : Sama Dance

Style :  Expressionist

Materials :  Water color

Size:50×70

 دیپلم هنر

شرکت در نمایشگاه های ایرانی و خارجی حدود ۱۰ نمایشگاه انفرادی و گروه