نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هارپاکس – ایتالیا – تابستان ۲۰۱۷

ژاله نوذری

Jaleh/ Nozari

ژینوس شهیدی

Jinoos / Shahidi

هیوا معاضد

Hiva / Moazed

الهه امیر جلالی

Elaheh / Amirjalali

شعله خلج

Sholeh/ Kalaj

Category
Exhibition at Harpax Gallery- Italy - Sumer 2017