عضویت / سپیده حوری زاد گنج – SEPIDEH HOURIZAD GANJKAR –

Artist Name : SEPIDEH HOURIZAD GANJKAR

The name of the Painting : Sama Dance

Style : Symbolist

Materials :  Water color and Acrylic

Size:50×70

          کارشناس نقاشی دانشگاه آزاد تهران

          کارشناس ارشد رشته تصویرسازی دانشگاه هنرهای زیبا

          شرکت در کانتم پور ری آرت پادوآ – ایتالیا ۲۰۱۸

          شرکت در کانتم پور ری آرت جنوا – ایتالیا ۲۰۱۹

          شرکت در ۱۰ نمایشگاه داخلی

          مدرس رشته های هنرهای تجسمی

         شرکت در نمایشگاههای ایرانی در رشته های نقاشی و در ورکشاپهای

         موزه موسیقی و دریافت عنوان برتر نقاشی 

        و داشتن سابقه تدریس هنر