۱- فراخوان شرکت در نخستین نمایشگاه بین المللی (هنر برای همه ) با همکاری و حمایت حراج تهران  ۸ تا ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ثبت نام تا تاریخ ۱۵ مرداد ماه  ۱۴۰۱

۲- فراخوان شرکت در نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان تذهیب در ایتالیا گالری هارپاکس (رم- فرنتینو) فرصت ثبت نام تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه ۱۴۰۱

 

 

 

 

 

 

اسکن qr code آندروید

اسکن qr code آیفون