در جلسه ای که با دبیر اول فرهنگی سفارت ایتالیا داشتیم ایشان تاکید نمودند که برای شرکت در نمایشگاههای سال ۲۰۲۲ ایتالیا، هنرمندانی که مایل به حضور در نمایشگاه هستند جهت صدور روادید نیاز به ارائه کارت واکسن ( دو دوز آسترازنکا ) می باشند.

اسکن qr code آندروید

اسکن qr code آیفون