عضویت (Membership)

فرم عضویت هنرمندان در موسسه فرهنگی هنری تذهیب : لطفا توجه داشته باشید . ۱-عضویت در سایت تذهیب فقط برای اطلاع داشتن وشرکت دربرنامه های نمایشگاهی و ورکشاپ های این موسسه طبق شرایطی که برای هر برنامه ای اعلام میشود می باشد ۲-اعتبار عضویت از زمان ثبت نام تا پایان همان سال می باشد ۳--لطفا فیلدهای زیر را با دقت تکمیل فرمایید.

  • CAPITAL LETTERS با حروف بزرگ از روی پاسپورت
  • لطفا شماره همراهی باشد که از طریق تلگرام یا واتساپ بتوان با شما ارتباط برقرار کرد
  • شامل: نمایشگاه های داخلی- نمایشگاه های خارجی- شرکت در جشنواره ها- کسب مقام در جشنواره ها-
  • *توجه داشته باشید عکس با گذرنامه مطابقتت داشته باشد.
  • لطفا تصاویر آثار مربوط به 2 سال اخیر باشد
  • لطفا تصاویر آثار مربوط به 2 سال اخیر باشد

لطفا برای ثبت نام در فراخوان ها کد عضویت را به خاطر داشته باشید.