آخرین خبر

 

موسسه فرهنگی هنری تذهیب

درادامه شرکت وحضور در نمایشگاه های مدرن ومعاصر بین المللی این بار با برگزاری نمایشگاهی از آثار هنری اعضای خود در گالری

ARCA DI NOESIS

 beside the Colosseum

نمایش آثار هنرمندان عضو موسسه تذهیب در

 گالری ARCA DI NOESIS در کنار بنای زیبا و تاریخی کولوسئوم

شهر رم -ایتالیا

سوم اسفند ماه 1402 – (22 فوریه 2024میلادی)

ARCA DI NOESIS GALLERY NEXT TO THE BEAUTIFUL AND HISTORICAL BUILDIN

 BESIDE THE COLOSSEUM. ROME

 22February2024