عضویت / طاهره الله دادیان- آثار نقاشی

 

 

 

نام هنرمند : طاهره الله دادیان – TAHEREH ALLAHDADIYAN FALAVARJANI

کد عضویت:۱۲۷-۹۷

مدرک تحصیلی: کارشناس روان شناسی

حضور در بیش از ۱۵ نمایشگاه جمعی از جمله نمایشگاه بین المللی قران کریم.

آرت فر بین المللی پارما ایتالیا

نمایشگاه های : کیش ،تهران ،ترکیه ‘گرجستان

بیش از ۱۰ نمایشگاه انفرادی در کانادا ،قونیه ‘کابل ‘تهران،اصفهان

 

 

 

نام هنرمند: طاهره الله دادیان
نام اثر : سوره مبارکه حمد
اندازه اثر : ۱۲۰ در ۷۰
تکنیک اثر : ورق طلا و اکلریک
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
قیمت اثر :سه میلیون تومان

خرید اثر :

 

 

نام هنرمند : طاهره الله دادیان
نام اثر : هستی
اندازه اثر : ۱۰۰×۷۰
تکنیک اثر : اکلریک ،ورق طلا
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : دو میلیون تومان

خرید اثر :

 

 

نام هنرمند : طاهره الله دادیان
نام اثر : ب
اندازه اثر : ۱۰۰×۷۰
تکنیک اثر : اکلریک
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : یک میلیون و پانصد هزار تومان

خرید اثر :

 

 

نام هنرمند : طاهره الله دادیان
نام اثر : عشق
اندازه اثر : ۱۰۰×۷۰
تکنیک اثر : اکلریک
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : یک میلیون و پانصد هزار تومان

خرید اثر : 

 

 

نام هنرمند : طاهره الله دادیان
نام اثر : خراب لعل تو هوشیارانند
اندازه اثر : ۱۰۰×۷۰
تکنیک اثر : ترکیب مواد
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : دو میلیون و پانصد هزار تومان

خرید اثر :