عضویت – فاطمه شعرانی Fatemeh Sherani

 

فاطمه شعرانی

Fatemeh Sherani

 کد عضویت : ۵۶۱

تحصیلات : دیپلم

سوابق هنری:

شرکت در‌ نمایشگاه های گروهی:
نمایشگاه نقاشان ایران ، انتالیا ترکیه ۱۴۰۱
– نمایشگاه ایران سرای افسانه، پاریس فرانسه ۱۴۰۰
– نمایشگاه فصل نو، نگارخانه ققنوس، تهران ۹۹