عضویت / مهدی امیرجلالی

مهدی امیرجلالی – Mahdi Amir jalali

کد عضویت : ۳۱۶

تحصیلات: کارشناس( لیسانس) – حسابداری

شرکت در بیش از ۱۰نمایشگاه گروهی