عضویت – مینا شیرازی راد Mina shirazirad

 

مینا شیرازی راد

Mina shirazirad

کد عضویت : ۶۱۲

تحصیلات : کارشناس

سوابق هنری: علاقه مندی به نفاشی و هنرهای تجسمی