نمایشگاه هارپکس گالری فرنتینو- رم ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۶)

نمایشگاه هارپکس گالری فرنتینو- رم ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۶)

نمایشگاه هارپکس گالری فرنتینو ایتالیا

بازدید استاد موسیقی و رهبر یکی از ارکسترهای سمفونیک ایتالیا از نمایشگاه نقاشی هنرمندان ایرانی

دونفر از مدیران گالری هارپاکس

بازدید کنندگان از نمایشگاه گروهی هنرمندان تذهیب

حضور شهردارفرنتینودر مراسم افتتاحیه

صحبتهای آنتونیو پوچه استاد دانشگاه هنر فرزینونه در مورد هنر ایران از نگاه او

افتتاحیه نمایشگاه هنرمندان تذهیب در گالری هارپاکس با حضور علاقه مندان ایتالیایی

بازدید کنندگان از نمایشگاه گروهی هنرمندان تذهیب

توضیحات در مورد آثار هنرمندان به شهردار فرنتینو

افتتاحیه نمایشگاه نقاشی هنرمندان ایرانی در گالری هارپاکس با حضور اساتید رشته های هنر از دانشگاه های مختلف ایتالیا

حضور شهردار به همراه ومعاون هنری شهرداری و استاد آنتونیو پوچه

بازدید شهروندان ایتالیایی ازنمایشگاه  آثار هنرمندان تذهیب